Profil Pejabat Kecamatan Kubung

By Admin Kubung 09 Nov 2022, 09:05:47 WIB

1       

      1.  Camat Kubung

           Nama: Drs. Sujanto Amrita

           NIP. 19730127 199311 1 001

           Pangkat / Gol: Pembina Tk I / (IV.b)

2.  Sekcam

           Nama: FEGI  ALIF UTAMA,S.STP.MM

           NIP. 19920511 2014061 002

           Pangkat / Gol: Penata III/c

3. Kasi PEM Kecamatan Kubung

Nama:  MELLY MARTIUS,SE

Nip:  19700512 199003 2 001

Pangkat / Gol: Penata Tk.1/III.d

4.  Kasi KESRA Kecamatan Kubung

           Nama: ENDRIYANI,S.Sos

           NIP. 19680201 199403 2 007

           Pangkat / Gol: Penata Tk.1/III.d

5. Kasi EKBANG Kecamatan Kubung

Nama: DONI ELFI,SE

NIP.196606031986111001

   Pangkat / Gol: Pembina Tk.1/IV.b


6. Kasi Trantib dan PB

           Nama: ARMAN, SPd

           Nip: 19650804 198603 1 008

           Pangkat / Gol: Pembina/IV.a

 7. Kasi Pelayanan

           Nama: SYAFNIDARTI,S.Sos

           Nip: 19680201 199403 2 007

           Pangkat / Gol: Penata /III.c

 8. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kubung

           Nama: RICCE ASRIYENI,S.TP

Nip: 19790427 200604 2 003    

Pangkat / Gol: Penata Tk.1/III.d


9. Kasubag Umum dan Kepegawaian

           Nama: YANCE TRISNAWATI, Amaf

           Nip: 19830226 200604 2 007         

           Pangkat / Gol: Penata Muda Tk.1/III.b